Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

inspirace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v poslední době dostávám velké množství mailů se žádostmi od začínajících, ale i zkušenějších učitelek, o zaslání jakýchkoli her či materiálů týkajících se dramatické výchovy v mateřských školách. Jsem rád, že se tvořivá dramatika čím dál více prosazuje při vzdělávací nabídce v MŠ, protože prožitek je pro děti předškolního věku velice důležitý. Proto bych rád abychom prostřednictvím tohoto blogu společně sdíleli své zkušenosti a nápady z dramatiky a dramatizace v MŠ.